Milion eurow inwestowali

wutora, 21. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jewišćo na Kamjenskej Pastwinej horje tež lětsa derje wućežene

Kamjenc (SN/mwe). Město Kamjenc je minjene lěta něhdźe milion eurow inwestowało, zo móhli koncerty na jewišću pod hołym njebjom na znatej Pastwinej horje dale na wysokim niwowje přewjedować a zo by areal tež wěstotnemu standardej wotpowědował. Inwestowali su za to předewšěm we wopytowarskim wobłuku. Tež při natwarje jewišća je so tójšto činiło. Polěpšenja cateringowych městnosćow dla je gastronomiske zastaranje nětko aktraktiwniše. Tučasnje koncipuja změny za wopytowarjow za jewišćom a w backstage-wobłuku. To ma so do srjedźodobneho financneho planowanja města zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND