Milion eurow inwestowali

wutora, 21. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jewišćo na Kamjenskej Pastwinej horje tež lětsa derje wućežene

Kamjenc (SN/mwe). Město Kamjenc je minjene lěta něhdźe milion eurow inwestowało, zo móhli koncerty na jewišću pod hołym njebjom na znatej Pastwinej horje dale na wysokim niwowje přewjedować a zo by areal tež wěstotnemu standardej wotpowědował. Inwestowali su za to předewšěm we wopytowarskim wobłuku. Tež při natwarje jewišća je so tójšto činiło. Polěpšenja cateringowych městnosćow dla je gastronomiske zastaranje nětko aktraktiwniše. Tučasnje koncipuja změny za wopytowarjow za jewišćom a w backstage-wobłuku. To ma so do srjedźodobneho financneho planowanja města zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND