Ćežišća su šule, dróhi a wobory

štwórtk, 23. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy dale konsekwentnje swój dołh pomjeńšeja. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wčera na wobydlerskej zhromadźiznje k hospodarskemu planej 2017.

Wojerecy (AK/SN). Wot lěta 2008, tak Wojerowski wyši měšćanosta wujasnjowaše, je so dołh hižo jasnje pomjeńšił. Wot 27,2 milionow eurow kónc minjeneho lěta ma so wón do lěta 2020 hač na 23,2 milionaj eurow wottwarić. Zadołženje ma so wot tuchwilu 808 eurow na wobydlerja na 731 eurow redukować. „Chcemy trajnje wotpłaćować, zo bychmy přichodne lěta móžnosće inwesticijow měli. Ležimy pod zakonsce postajenej směrnicowej hódnotu w Sakskej, kotraž wučinja 850 eurow dołha na wosobu“, Stefan Skora rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND