Wokrjes SPN a Choćebuz přećiwo reformje

štwórtk, 23. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Baršć/Choćebuz (HA/SN). Hač do 10. měrca maja 14 wokrjesow a štyri bjezwokrjesne města w Braniborskej stejišćo k předwidźanej wokrjesnej reformje zapodać. Reforma předwidźi, zo ma cyłkownje dźewjeć wulkowokrjesow nastać. Nimo toho města Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru swoju bjezwokrjesnosć přisadźa.

Wčera stej so hnydom dwaj parlamentaj w Delnjej Łužicy z naležnosću zaběrałoj a swoju poziciju k tomu formulowałoj: sejmik wokrjesa Sprjewja-Nysa (SPN) a Choćebuska měšćanska zhromadźizna. A wobaj parlamentaj staj při tym planowane noworjadowanje, kotrež tuchwilu jako „referentowy naćisk“ předleži, jasnje wotpokazałoj.

Na posedźenju wokrjesneho sejmika SPN w Baršću wotbłyšćowaše so zdobom politiska situacija w Braniborskim krajnym sejmje, w kotrymž knježaca koalicija SPD a Lěwicy za noworjadowanje přećiwo woli opozicije wojuje. Po dlěšej diskusiji wupraji so 27 zapósłancow CDU a mjeńšich frakcijow za wotpokazowace stejišćo wokrjesa, 17 zapósłancow SPD a Lěwicy bě přećiwo njemu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND