Ptača gripa tež serbske wsy docpěła poručenje

štwórtk, 23. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež serbske wsy słušeja ptačeje gripy dla k wobkedźbowanskemu abo zawrjenemu pasmu. Wčera je Ralbičansko-Róžeńčanski gmejnski dźěłaćer Pětr Kokla warnowanske taflički mjez druhim we Łazku připrawił. Komuny móža sej tajke tež ze serbskim napisom skazać. Dotal pak to činili njejsu.  Foto: SN/Maćij Bulank Tež serbske wsy słušeja ptačeje gripy dla k wobkedźbowanskemu abo zawrjenemu pasmu. Wčera je Ralbičansko-Róžeńčanski gmejnski dźěłaćer Pětr Kokla warnowanske taflički mjez druhim we Łazku připrawił. Komuny móža sej tajke tež ze serbskim napisom skazać. Dotal pak to činili njejsu. Foto: SN/Maćij Bulank

Taflički přichodnje tež ze serbskim napisom

Pančicy-Kukow (aha/SN/JaW). Po tym zo je Budyski krajnoradny zarjad póndźelu nimale cyły wokrjes Budyšin ptačeje gripy dla po směrnicach Europskeje unije jako wobkedźbowanske abo zawrjene pasmo wupokazał, nańdźeš při mnohich wjesnych taflach čerwjenu tafličku z napisom „Ptača gripa – zawrjene/wobkedźbowanske pasmo“. Potrjechene su wsy wokoło Njedźichowa, Hućiny, Rakec, Prěčec, južnje Budyšina a mjeztym tež w Delanach wokoło Róžanta. Přičina wukaza je 12. februara pola Kačeje Korčmy namakana běła čapla (Silberreiher), kotraž měješe strašny wirus H5N8 w sebi. Wotpowědne informaciske taflički dóstawaja gmejny wot Budyskeho wokrjesneho weterinarneho zarjada. Na prašenje SN, čehodla su znački jenož němsce a nic tež serbsce popisane, zdźěli nowinski rěčnik wokrjesa Gernot Schweitzer: „Potrjechene gmejny smědźa wězo tež serbske abo dwurěčne taflički připrawić. Dotal pak njejsu nam komuny žanu potrjebu tajkich signalizowali. Při přichodnych naprašowanjach móžemy tež taflički ze serbskim napisom poskićić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND