Kisykał wurjadne žórło witamina C

wutora, 28. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Milenka Ertelowa, Měrćin Delan, Claudia Winarjowa hódnoćachu pod dohladom Křesćana Sćapana (wotlěwa) poskićene proby kisykała.  Foto: Bosćij Handrik Milenka Ertelowa, Měrćin Delan, Claudia Winarjowa hódnoćachu pod dohladom Křesćana Sćapana (wotlěwa) poskićene proby kisykała. Foto: Bosćij Handrik

Radwor (BHR/SN). Měnjateho wjedra dla so tuchwilu wjele ludźi z gripu bědźi. Jako­ škit je znate, zo trjeba čłowjek dosć witamina C. Njezadźiwa tuž, zo su citrusowe płody požadane. Zo hodźi so efekt tež z domoródnym wudźěłkom docpěć, zhonichu wopytowarjo zarjadowanja zašły­ pjatk w Radworskim „Słodeńku“. Křesćan Sćapan a swójbni běchu prosyli na zajimawy a słódny wječork, na kotrymž wjerćeše so wšitko kołowokoło kisykała. Sćapan skedźbni mjez druhim na stawizniski wuznam pojědźe jako prowiant na dołhich jězbach namórnikow jako­ škit přećiwo strašnej chorosći skorbut. Dźiwaše při tym na to, informacije w dobrej serbšćinje po­dać. Zdobom rozprawješe wo tym, zo je wjacore razy ze šulerjemi Radworskeje šule kisykał dźěłał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND