Helaw při nalětnim wjedrje

wutora, 28. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Štwórć lětstotka hižo wobdźěleja so nory z Koćiny ze swójskim wozom na Kulowskim róžowopóńdźelnym ćahu. Tole su wčera tež wšitkim z wulkej slěbornej 25 pokazali. Dalše wobrazy pod www.serbske-nowiny.de SN/Maćij Bulank (2), Jan Kral (2) Štwórć lětstotka hižo wobdźěleja so nory z Koćiny ze swójskim wozom na Kulowskim róžowopóńdźelnym ćahu. Tole su wčera tež wšitkim z wulkej slěbornej 25 pokazali. Dalše wobrazy pod www.serbske-nowiny.de SN/Maćij Bulank (2), Jan Kral (2)

311. Kulowska sezona norow z tysacami hosći wjeršk dožiwiła

Kulow (JK/SN). Bjezdwěla je róžowo­póndźelny ćah wjeršk pjateho počasa tež w Kulowje. Miłe, nimale nalětnje wjedro je wčera znowa tysacy ludźi zbliska a zda­loka do póstniskeje metropole Łužicy přiwabiło. Hižo hodźinu do zahajenja swjedźenskeho ćaha pytachu sej hosćo a lubowarjo karnewala přijomne městno, zo móhli so wot najwšelakorišich wozow a skupin překwapić dać.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Ptaču gripu su sej Sulšečenjo za temu na swojim wozu wuzwolili. Zbožowne tele zawrjene kokoše-nory woprawdźe njewupadaja.
dalši wobraz (2) Mjez kostimowanymi bě wjele znatych, kaž farar Gabriš Nawka (nalěwo).
dalši wobraz (3) Dosć derje zwoprawdźił je temu wjelk VW-klub zapadneje Łužicy.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND