Postajenja krućišo přesadźić

pjatk, 10. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo mějachu­ so na wčerawšim posedźenju z tójšto naležnosćemi zaběrać. Nimo dodawkow k twarskim wustawkam bě trjeba,­ wěnować so kontroli komunalnych­ postajenjow.

Chrósćicy (JK/SN). Nimale na kóncu wčerawšeho­ posedźenja Chróšćanskich gmejnskich radźićelow, jako mějachu woni składnosć, swoje abo starosće wobydlerjow přednjesć, wuwi so zajimawa diskusija k winowatosćam wobydlerjow. Nastork za to bě hižo na zašłym posedźenju wobzamknjene poručenje, zo měł wobsedźer ležownosće swój žiwy płót tak přitřihać, zo hižo do zjawneho ruma njesaha. Dokelž pak so potrjecheny wobydler na to złožuje, zo měli tajke postajenja za wšitkich wobsedźerjow ležownosćow płaćić a zo měli so woni tohorunja po rjadowanju gmejny měć, so wón po přeću gmejny njezměje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND