„Rjane znamjo póstneho časa“

pjatk, 10. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zhotowili su přistajeni klóšterskeje dźěłarnje zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje z robinije wulki drjewjany křiž, kotryž w cyrkwi nachileny steji. Zasadźene su do njeho małe křižiki jako znamjo póstneho časa.  Foto: SN/Maćij Bulank Zhotowili su přistajeni klóšterskeje dźěłarnje zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje z robinije wulki drjewjany křiž, kotryž w cyrkwi nachileny steji. Zasadźene su do njeho małe křižiki jako znamjo póstneho časa. Foto: SN/Maćij Bulank

W dźěłarni za zbrašenych swj. Michała klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje su přistajeni w tamnišej blidarni njedawno póstny křiž zhotowili. Wot minjeneho tydźenja steji tón poswjećeny­ w klóšterskej cyrkwi.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Steffen Wjacławk je ćěsla w klóšterskej dźěłarni swj. Michała. Hromadźe z někotrymi zbrašenymi je wón wulki póstny křiž zhotowił, kotryž su w klóšterskej cyrkwi na drjewjane nóžki stajili. Tak móže jón kóždy widźeć. Wšako je křiž, wulki kaž čłowjek, nachileny. Nastał je z pušćeneho štoma robinije, kotruž běchu dźěłaćerjo bli­darnje sami z lěsa přiwjezli. „Při tym bě nam wažne, zo njeje zdónk cyle runy“, klóšterski rjemjeslnik přeradźa. Do zarězka křiža je něhdźe 60 małych, tohorunja w blidarni rězbarjenych křižikow zasadźenych, kotrež móža sej wopytowarjo a kemšarjo sobu wzać. Pódla pak steji mała tyza, zo bychu do njeje pjenježny dar za so­buwzaty křižik połožili. „Budu-li křižiki wšitke wuwzate, to přez cyły póstny čas přeco zaso nowe zhotowimy“, Steffen Wjacławk rozłožuje. „Wšako je to rjane znamjo póstneho časa.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND