„Rjane znamjo póstneho časa“

pjatk, 10. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zhotowili su přistajeni klóšterskeje dźěłarnje zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje z robinije wulki drjewjany křiž, kotryž w cyrkwi nachileny steji. Zasadźene su do njeho małe křižiki jako znamjo póstneho časa.  Foto: SN/Maćij Bulank Zhotowili su přistajeni klóšterskeje dźěłarnje zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje z robinije wulki drjewjany křiž, kotryž w cyrkwi nachileny steji. Zasadźene su do njeho małe křižiki jako znamjo póstneho časa. Foto: SN/Maćij Bulank

W dźěłarni za zbrašenych swj. Michała klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje su přistajeni w tamnišej blidarni njedawno póstny křiž zhotowili. Wot minjeneho tydźenja steji tón poswjećeny­ w klóšterskej cyrkwi.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Steffen Wjacławk je ćěsla w klóšterskej dźěłarni swj. Michała. Hromadźe z někotrymi zbrašenymi je wón wulki póstny křiž zhotowił, kotryž su w klóšterskej cyrkwi na drjewjane nóžki stajili. Tak móže jón kóždy widźeć. Wšako je křiž, wulki kaž čłowjek, nachileny. Nastał je z pušćeneho štoma robinije, kotruž běchu dźěłaćerjo bli­darnje sami z lěsa přiwjezli. „Při tym bě nam wažne, zo njeje zdónk cyle runy“, klóšterski rjemjeslnik přeradźa. Do zarězka křiža je něhdźe 60 małych, tohorunja w blidarni rězbarjenych křižikow zasadźenych, kotrež móža sej wopytowarjo a kemšarjo sobu wzać. Pódla pak steji mała tyza, zo bychu do njeje pjenježny dar za so­buwzaty křižik połožili. „Budu-li křižiki wšitke wuwzate, to přez cyły póstny čas přeco zaso nowe zhotowimy“, Steffen Wjacławk rozłožuje. „Wšako je to rjane znamjo póstneho časa.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND