Wjace přenocowanjow zličili

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor sćehnje pozitiwnu bilancu turistiskeho lěta 2016

Hamor (AK/SN). Nowa wodosportowa sezona nad Bjerwałdskim jězorom započnje so 1. apryla a traje hač do 31. oktobra. W tym času budu tež wšitke wot gmejny hladane připrawy znajmjeńša wot srjedy do njedźele wot 10 do 16 hodź. wočinjene. Tole rjekny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) wčera na posedźenju gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND