W drustwje wšo při starym wostało

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Geologa Jens Czoßek je na zhromadźiznje Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa wo wuwiću Hornjeje Łužicy přednošował. Foto: Jan Kral Geologa Jens Czoßek je na zhromadźiznje Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa wo wuwiću Hornjeje Łužicy přednošował. Foto: Jan Kral

Doatalny a přichodny předsyda Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa Hubertus Šwejda móže na dobru lońšu hońtwjersku bilancu drustwa zhladować.

Njebjelčicy (JK/SN). Po zymskej přestawce zetkachu so čłonojo Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa minjeny pjatk k hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Drustwo wobhospodarja nimale 1 200 hektarow pódy na teritoriju gmejny, z wuwzaćom Pěskec, kotrež maja swójske drustwo. Teritorij Njebjelčanskeho drustwa je dźělene do dweju wobwodow, a te sej štyrjo hońtwjerjo dźěla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND