Swójbam kmótřistwo poskićili

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mała ličba přizjewjenjow za 1. lětnik Chróšćanskeje Serbskeje zakładneje šule­ „Jurij Chěžka“ zaběraše tež čłonow tamnišeje gmejnskeje rady na jich zašłym­ posedźenju.

Chrósćicy (JK/SN). Njepřijomnu, ale přiwšěm trěbnu próstwu wobzamknyć mějachu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Woni zapodadźa Budyskej kubłanskej agenturje próstwu wo wuwzaćne rjadowanje za šulske­ lěto 2017/2018. Přičina toho je dotal snadna ličba přizjewjenych šulerjow za přichodny 1. lětnik, a to dwanaće dźěći. Po wuprajenju čłonki staršiskeje rady Kathariny Jurkoweje móhli snano hišće dwě dźěsći k tomu přińć. Hač do meje wšak maja starši chwile, swoje dźěćo na zakładnej šuli přizjewić. Gmejna pak je jako nošer šule winowata, zapodać próstwu wo wuwzaćne rjadowanje, je-li dwanaće abo mjenje šulerjow přizjewjenych. Sakski šulski zakoń drje rukuje za to,­ zo so žana zakładna šula hižo njezawrje, ale předpisy sej tajkile krok gmejny žadaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND