Nimale sto hrajerjow w 47 mustwach je so sobotu na kickerowym ...

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale sto hrajerjow w 47 mustwach je so sobotu na kickerowym turněrje we Wotrowje wobdźěliło. Nimo nich sej mnozy dalši jednotliwe hry wobhladachu. Jako najlěpšej wopokazaštaj so Damian Cyž a Handrij Korjeńk. Na druhim městnje slědowaštej Annett Puškec a Melanie Kathrin Rudolfec, třeće městno wobsadźištaj Tomaš Jenč a Markus Sachsa. Foto: Marcel Rjeda

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND