Mały jubilej dobry zakład dalšeho skutkowanja

wutora, 21. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Akwarij w Domje tysac hatow z rybami łužiskich wodźiznow dźěći přeco zaso fascinuje.  Foto: Jurij Helgest Akwarij w Domje tysac hatow z rybami łužiskich wodźiznow dźěći přeco zaso fascinuje. Foto: Jurij Helgest

Dom tysac hatow w Stróži, gmejna Malešecy, wobsteji dźensa pjeć lět. Zarjadnišćo je so tež na wažnu městnosć w skutkowanju Budyskeje župy „Jan ­Arnošt Smoler“ wuwiło.

Stróža (SN/at). Ze zhromadnymi zarjadowanjemi w informowanišću Dom tysac hatow chcetej zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ wobydlerjam sewjerowuchodneje kónčiny Budyskeho wokrjesa serbske temy zbližeć. Tónle wot wobeju partnerow sformulowany narok, zakótwjeny w lěta 2010 podpisanym kooperaciskim zrěčenju, je so zaměrnje zwoprawdźił, zhladuje županka Jana Pětrowa na minjeny čas.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND