Lěpše wuměnjenja nastali

wutora, 28. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při přepodaću přetwarjeneho policajskeho rewěra běštaj wčera mjez druhim zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a šef Zhorjelskeje policajskeje direkcije Conny Stiehl (wotlěwa) přitomnaj. Foto: Carmen Schumann Při přepodaću přetwarjeneho policajskeho rewěra běštaj wčera mjez druhim zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a šef Zhorjelskeje policajskeje direkcije Conny Stiehl (wotlěwa) přitomnaj. Foto: Carmen Schumann

Prěni twarski wotrězk Budyskeho policajskeho rewěra přepodaty

Budyšin (CS/SN). Kluč wčera hišće dóstali njejsu, jenož plaketu jako klučowy přiwisk. Přetož při přetwarje Budyskeho policajskeho rewěra napřećo dwórnišću je hakle prěni twarski wotrězk zmištrowany. Za 993 000 eurow su bywšu rejwansku žurlu a hosćenc Kalinka přetwarili. Hdźež je něhdy rejwanska hudźba zaklinčała, móža nětko sobudźěłaćerjo policajskeho rewěra w swětłych běrowowych rumnosćach dźěłać. Při tym su dotalnu rumnostnu strukturu změnili a samo jedyn schód wotstronili. W přizemju nastaštej rumnosć za EDV-techniku kaž tež brónjowa komora, w kotrejž móža zastojnicy­ swoje pistole zamknyć.

Z přetwarom so dźěłowe wuměnjenja na policajskim rewěrje polěpša. Płonina so wo 300 kwadratnych metrow powjetši. Dalša lěpšina je, zo móže 30 sobudźěłaćerjow z cyłkownje 39 kolegow kriminalneje słužby z Hasy Käthy Kollwitz na Tuchorsku přećahnyć. Tamni dźewjećo přećahnu do Biskopic. Dohromady maja w Budyskim rewěrje 160 sobudźěłaćerjow, mjez nimi Serbaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND