Wotpadki wotbyć nětko zakazane

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Puć k Psyčemu kěrchowej je nětko za wrjeny.  Foto: Marian Wjeńka Puć k Psyčemu kěrchowej je nětko za wrjeny. Foto: Marian Wjeńka

Worklečanska gmejna bě dotal jedna z mało, hdźež móžachu wobydlerjo swoje zahrodkowe wotpadki a samo nuklacy hnój darmotnje wotbyć. Tónle čas pak je nětko doskónčnje nimo.

Worklecy (SN/MWj). Z dweju stron wjedźetej pućikaj na kromje Worklec k městnu, hdźež móžachu wobydlerjo gmejny wjele lět wotsyčenu trawu, lisćo, zbytki zahrodowych rostlin a podobne wotbyć, a to darmotnje. Mjeztym pak je přijězd k tak mjenowanemu Psyčemu kěrchowej z wobeju bokow zawrjeny a zawěra z wotpowědnym wobchadnym znamjenjom wuhotowana. Wotpadki wotbyć je tam wotnětka zakazane.

Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) tónle krok wokrjesneho wobswětoweho zarjada jara wobžaruje, ma pak za njón zrozumjenje. „Mi je jara škoda, zo po telko lětach tule přijomnu móžnosć darmotneho wotwožowanja rostlinskich wotpadkow zhubimy, jenož dokelž so jednotliw­- cy z gmejny, ale tež zwonka njeje zadźeržeć njewědźa“, praji wjesnjanosta. Na tele skerje zdwórliwe wašnje wón wopisuje, kak je so minjene měsacy połoženje na Psyčim kěrchowje přiwótřiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND