Delanska gmejna dale wojuje

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Postupowanje přećiwo rozšěrjenju kormjernje swini wobzamknyli

Róžant (JK/SN/JaW). Přećiwo rozsudej Budyskeho wokrjesa, dowolić rozšěrjenje Ralbičanskeje kormjernje swini, zapoda gmejna Ralbicy-Róžant spřećiwjenje. Zdobom zapoda komuna skóržbu přećiwo hnydomnemu zwoprawdźenju dowolnosće kormjernju rozšěrić. Tole­ wobzamknychu gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim wurjadnym po­sedźenju. Nimo toho chcedźa Ka­mjeni­čanskemu prawiznikej Raikej Pe­tzoldej nadawk přepodać, zo by gmejnu w boju přećiwo rozšěrjenju kormjernje prawnisce pod­pěrał.

Dale radźićeljo wčera rozsudźichu so wo to prócować, zo nima so Jitkowski puć hižo za zastaranje kormjernje wužiwać. Puć je gmejnski a tuchwilu w jara špatnym stawje. Delanska gmejna ma wotpohlad, jón klětu po­nowić. Trěbne srědki chce sej hač do toho na­lutować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND