Twarja ławki a wuknu rěč poručenje

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hussen Mazeh z Libanona, Parviz Aslani z Irana a Harnam Singm z Indiskeje (wotprawa) su tuchwilu na integraciskim projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni. W běhu dźesać měsacow ma so jim w Njebjelčanskej bywšej socialnej dźěłarni zmóžnić, zo wobchadnu němčinu nawuknu a sej kmanosće za pozdźiše dźěło w zawodźe abo firmje přiswoja. Cyłkownje je dźesać připóznatych ćěkancow a požadarjow azyla do naprawy zapřijatych.  Foto: SN/Maćij Bulank Hussen Mazeh z Libanona, Parviz Aslani z Irana a Harnam Singm z Indiskeje (wotprawa) su tuchwilu na integraciskim projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni. W běhu dźesać měsacow ma so jim w Njebjelčanskej bywšej socialnej dźěłarni zmóžnić, zo wobchadnu němčinu nawuknu a sej kmanosće za pozdźiše dźěło w zawodźe abo firmje přiswoja. Cyłkownje je dźesać připóznatych ćěkancow a požadarjow azyla do naprawy zapřijatych. Foto: SN/Maćij Bulank

Dźesać ćěkancow na integraciskim projekće wobdźělenych

Njebjelčicy (SN/mwe). W Njebjelčanskej integraciskej – bywšej socialnej – dźěłarni je tuchwilu dźesać požadarjow azyla a připóznatych ćěkancow do projekta k namakanju dźěła na prěnich dźěłowych wikach zapřijatych. Nošer přede­wzaća je Kamjenska kubłanska towaršnosć. Jako stoprocentna dźowkowa towaršnosć Budyskeho wokrjesa je wona na zakładźe wobzamknjenja Němskeho zwjazkoweho sejma ministerstwo za zežiwjenje a ratarstwo zdobyła, zo by naprawu wosebje pjenježnje spěchowało.

„Lětsa kónc januara smy prěni přechod, tohorunja z dźesać wobdźělnikami, wuspěšnje zakónčili. Młody Afghaničan je krute dźěło namakał, dalši su časowje wobmjezowanje přistajeni abo su so za kursy k nawuknjenju němčiny rozsudźili“, jednaćelka Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće Anja Geißler našemu wječornikej zdźěli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND