Twarja ławki a wuknu rěč poručenje

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hussen Mazeh z Libanona, Parviz Aslani z Irana a Harnam Singm z Indiskeje (wotprawa) su tuchwilu na integraciskim projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni. W běhu dźesać měsacow ma so jim w Njebjelčanskej bywšej socialnej dźěłarni zmóžnić, zo wobchadnu němčinu nawuknu a sej kmanosće za pozdźiše dźěło w zawodźe abo firmje přiswoja. Cyłkownje je dźesać připóznatych ćěkancow a požadarjow azyla do naprawy zapřijatych.  Foto: SN/Maćij Bulank Hussen Mazeh z Libanona, Parviz Aslani z Irana a Harnam Singm z Indiskeje (wotprawa) su tuchwilu na integraciskim projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni. W běhu dźesać měsacow ma so jim w Njebjelčanskej bywšej socialnej dźěłarni zmóžnić, zo wobchadnu němčinu nawuknu a sej kmanosće za pozdźiše dźěło w zawodźe abo firmje přiswoja. Cyłkownje je dźesać připóznatych ćěkancow a požadarjow azyla do naprawy zapřijatych. Foto: SN/Maćij Bulank

Dźesać ćěkancow na integraciskim projekće wobdźělenych

Njebjelčicy (SN/mwe). W Njebjelčanskej integraciskej – bywšej socialnej – dźěłarni je tuchwilu dźesać požadarjow azyla a připóznatych ćěkancow do projekta k namakanju dźěła na prěnich dźěłowych wikach zapřijatych. Nošer přede­wzaća je Kamjenska kubłanska towaršnosć. Jako stoprocentna dźowkowa towaršnosć Budyskeho wokrjesa je wona na zakładźe wobzamknjenja Němskeho zwjazkoweho sejma ministerstwo za zežiwjenje a ratarstwo zdobyła, zo by naprawu wosebje pjenježnje spěchowało.

„Lětsa kónc januara smy prěni přechod, tohorunja z dźesać wobdźělnikami, wuspěšnje zakónčili. Młody Afghaničan je krute dźěło namakał, dalši su časowje wobmjezowanje přistajeni abo su so za kursy k nawuknjenju němčiny rozsudźili“, jednaćelka Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće Anja Geißler našemu wječornikej zdźěli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk