Wjesnu zhromadnosć wobchować

pjatk, 07. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po rozsudźe energijoweho koncerna LEAG, wjes Miłoraz wotbagrować, nadźija­ so něhdźe dwěsćě potrjechenych wobydlerjow spěšnych jednanjow za swoje přesydlenje.

Miłoraz (AK/SN). Najwažniši cil přichodneho časa je, so po móžnosći zhromadnje přesydlić a wjesnu zhromadnosć dalokož­ móžno zachować, podšmórny předstejićer Waldemar Locke na wčerawšim posedźenju Miłoraskeje wjesneje rady.­ Na potrjebu wobydlerjow za rozmołwu reaguja zamołwići koncerna LEAG z rěčnymi hodźinami přichodnu srjedu a potom kóždy štwórtk.

LEAG změje so dale po lěta 2013 wujednanych, ale tehdy njepodpisanych wuměnjenjach za předań priwatnych ležownosćow.­ „Wobsahi njetrjebamy změnić. Rěčeć pak dyrbimy wo terminach a časowych dobach“, rjekny zamołwity za přesydlenski management LEAG ­Thomas Penk. Wobsahi komunalneho dźěla chcedźa porno tomu hišće raz dokładnje pruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND