Chcedźa naměsto za partnerow

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyske partnerske towarstwo kritizuje, zo chcedźa w měsće naměsto partnerskich městow přechwatnje pomjenować. Tole bjez hosći činić chcyć wonkownemu wobrazej Budyšina njetyje.

Budyšin (CK/SN). Město Budyšin ma přichodnje naměsto měšćanskich partnerstwow měć. Kak ma so to stać, su na zašłym posedźenju měšćanskeje rady kritizowali. Předsyda měšćanskeho part­nerskeho towarstwa Tomasz Nawka mjenowaše postupowanje města „skandal“. Naměsto chcychu na kóncu tři­dnjowskeho měšćanskeho swjedźenja, „Budyskeho nalěća“, 28. meje pomjenować. Towarstwo bě wo tym jenož powšitkownje informowane. Hakle na swójske naprašowanje w zjawnostnym wotrjedźe města je Tomasz Nawka wo tym zhonił. Při tym běchu zastupjerjo towarstwa hakle spočatk měrca z wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD/hač do měrca njestronjan) wo tym rěčeli, kak móhli dźěło towarstwa znowa wusměrić. „Runje w času socialnych napjatosćow a nacionalnych tendencow je dźěło towarstwa wažne za přežiwjenje“, Tomasz Nawka­ wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND