Chcedźa naměsto za partnerow

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyske partnerske towarstwo kritizuje, zo chcedźa w měsće naměsto partnerskich městow přechwatnje pomjenować. Tole bjez hosći činić chcyć wonkownemu wobrazej Budyšina njetyje.

Budyšin (CK/SN). Město Budyšin ma přichodnje naměsto měšćanskich partnerstwow měć. Kak ma so to stać, su na zašłym posedźenju měšćanskeje rady kritizowali. Předsyda měšćanskeho part­nerskeho towarstwa Tomasz Nawka mjenowaše postupowanje města „skandal“. Naměsto chcychu na kóncu tři­dnjowskeho měšćanskeho swjedźenja, „Budyskeho nalěća“, 28. meje pomjenować. Towarstwo bě wo tym jenož powšitkownje informowane. Hakle na swójske naprašowanje w zjawnostnym wotrjedźe města je Tomasz Nawka wo tym zhonił. Při tym běchu zastupjerjo towarstwa hakle spočatk měrca z wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD/hač do měrca njestronjan) wo tym rěčeli, kak móhli dźěło towarstwa znowa wusměrić. „Runje w času socialnych napjatosćow a nacionalnych tendencow je dźěło towarstwa wažne za přežiwjenje“, Tomasz Nawka­ wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND