Debjenje a drastu dale dawaja

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Runja zašłym lětam je so Martina Ahrowa na jutrownych wikach w Brězowce wobdźěliła, tónkróć hromadźe z wnučku Luisu.  Foto: Jost Schmidtchen Runja zašłym lětam je so Martina Ahrowa na jutrownych wikach w Brězowce wobdźěliła, tónkróć hromadźe z wnučku Luisu. Foto: Jost Schmidtchen

Brězowka (JoS/SN). Jako wopytowarski magnet su so zawčerawšim znowa wiki jutrownych jejkow w Brězowce wopo­kazali. 22 lět hižo wone lubowarjow debjenych jejkow do srjedźneje Łužicy přiwabjeja, a to předewšěm swójbneje atmosfery dla. Ta nastawa hłownje z toho, zo su wšitcy debjerjo a debjerki ze wsy a so tuž mjez sobu znaja.

Dalša wosebitosć je, zo něhdźe połojca wšitkich debjerjow k dorostej słuša. Na to su w Brězowce z prawom hordźi, přetož takle to na druhich wikach njedožiwiš. Dźědojo a wowki kaž tež starši swoje kmanosće wnučkam a dźěćom dale dawaja. To płaći za debjenje jejkow runje­ tak kaž za narodnu drastu, kotruž sy njedźelu­ w bohatej ličbje wuhladał. Dźěći a młodostni běchu so ju runje tak wo­blekli, kaž žony zrališeje generacije, štož je wikam cyłkowny dostojny raz spož­čiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND