Debjenje a drastu dale dawaja

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Runja zašłym lětam je so Martina Ahrowa na jutrownych wikach w Brězowce wobdźěliła, tónkróć hromadźe z wnučku Luisu.  Foto: Jost Schmidtchen Runja zašłym lětam je so Martina Ahrowa na jutrownych wikach w Brězowce wobdźěliła, tónkróć hromadźe z wnučku Luisu. Foto: Jost Schmidtchen

Brězowka (JoS/SN). Jako wopytowarski magnet su so zawčerawšim znowa wiki jutrownych jejkow w Brězowce wopo­kazali. 22 lět hižo wone lubowarjow debjenych jejkow do srjedźneje Łužicy přiwabjeja, a to předewšěm swójbneje atmosfery dla. Ta nastawa hłownje z toho, zo su wšitcy debjerjo a debjerki ze wsy a so tuž mjez sobu znaja.

Dalša wosebitosć je, zo něhdźe połojca wšitkich debjerjow k dorostej słuša. Na to su w Brězowce z prawom hordźi, přetož takle to na druhich wikach njedožiwiš. Dźědojo a wowki kaž tež starši swoje kmanosće wnučkam a dźěćom dale dawaja. To płaći za debjenje jejkow runje­ tak kaž za narodnu drastu, kotruž sy njedźelu­ w bohatej ličbje wuhladał. Dźěći a młodostni běchu so ju runje tak wo­blekli, kaž žony zrališeje generacije, štož je wikam cyłkowny dostojny raz spož­čiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND