Mjenje smjertnych woporow

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lońša bilanca wobchadnych njezbožow we wuchodnej Sakskej

Budyšin (SN/MWj). Ličba policiji znatych wobchadnych njezbožow je loni w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu druhe lěto za sobu přiběrała. Runočasnje je ličba smjertnych woporow woteběrała. Tole wuchadźa z wčera wozjewjeneje bilancy Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Po njej zličichu we woběmaj wokrjesomaj dohro­mady 16 145 njezbožow (2015: 15 799). Najwjace zražkow registrowachu w meji (1 483) a nowembru (1 539). Jako ćežišći w běhu dnja wujewi so čas wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 18 hodź.

Rozrjadowane po policajskich rewěrach su so ličby wšelako wuwili. W južnym a sewjernym dźělu Zhorjelskeho wokrjesa sta so mjenje wobchadnych njezbožow hač lěto do toho. Tež ličba zražkow z dźiwinu tam woteběraše. We wšěch tamnych regionach wuchodneje Sakskeje je so ličba njezbožow powjetšiła. Najwjace přizjewichu policiji w Budyskim rewěrowym wobłuku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND