Přihotuja znowa wubědźowanje přez błóto a wodu

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hózk (SN/MWj). Dobry dźesatk zadźěwkow, błóto hač ke kolenam a wjele wje­sela lubi běh z mjenom Blackbirdrun w Hózku, kotryž tam njedźelu, 3. septembra 2017, třeći raz přewjedu. Šěsć kilometrow dołhi parcours podłu Čorneho Halštrowa z 15 njewšědnymi zadźěw­kami dyrbja wobdźělnicy dwójce zmištrować a při tym přez błóto łazyć, krosnować­ a w zymnej wodźe płuwać.

Po prěnimaj wuspěšnymaj lětomaj liča organizatorojo tež tónraz z wjele zahorjenymi wobdźělnikami. Na premjerje bě jich 130 starterow, loni hižo 220. Za lětuše wubědźowanje hižo ni­male sto přizjewjenjow předleži. Hač do 21. awgusta móža so zajimcy přizjewić, a to lětsa prěni raz na internetnej stronje bear-service.de. Startowy popłatk wučinja 20 eurow na wosobu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND