Tysacy hosći wjele dožiwiło

srjeda, 19. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na jedne z kulturnych srjedźišćow Hornjeje Łužicy wuwiwa so dale a bóle Mortkowska Jakubecec twjerdźizna. Jutry ju mnozy wopytachu. Foto: Ulrike Herzger Na jedne z kulturnych srjedźišćow Hornjeje Łužicy wuwiwa so dale a bóle Mortkowska Jakubecec twjerdźizna. Jutry ju mnozy wopytachu. Foto: Ulrike Herzger

Jutrowny nawal na prazwěrjenc, železnicu a park błudźenkow

Budyšin (SN/mwe). Nic jenož w hosćencach, hotelach a pensijach běchu jich mějićeljo na jutrownych swjatych dnjach z wobrotom spokojom, tež w parkach a druhdźe registruja jich wudźeržowarjo dosć spokojace wopytowarske ličby.

W Małowjelkowskim prazwěrjencu móžachu přez jutry něhdźe 10 000 hosći witać. Awtowe znamješka pokazachu, zo běchu sej přewažnje swójby z cyłeje Němskeje kaž tež z Čěskeje a Pólskeje do tohole njewšědneho areala z hakle njedawno přepodatym Mitozejom wulećeli. „Wjeselimy so přez wulkotny kónc tydźenja. Najebać njerjane wjedrowe prognozy, móžachmy w prazwěrjencu wjele ludźi witać“, nam Diana Liebsch z Budy­skeje wobdźělenskeje a zawodneje towaršnosće BBB zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND