Tysacy hosći wjele dožiwiło

srjeda, 19. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na jedne z kulturnych srjedźišćow Hornjeje Łužicy wuwiwa so dale a bóle Mortkowska Jakubecec twjerdźizna. Jutry ju mnozy wopytachu. Foto: Ulrike Herzger Na jedne z kulturnych srjedźišćow Hornjeje Łužicy wuwiwa so dale a bóle Mortkowska Jakubecec twjerdźizna. Jutry ju mnozy wopytachu. Foto: Ulrike Herzger

Jutrowny nawal na prazwěrjenc, železnicu a park błudźenkow

Budyšin (SN/mwe). Nic jenož w hosćencach, hotelach a pensijach běchu jich mějićeljo na jutrownych swjatych dnjach z wobrotom spokojom, tež w parkach a druhdźe registruja jich wudźeržowarjo dosć spokojace wopytowarske ličby.

W Małowjelkowskim prazwěrjencu móžachu přez jutry něhdźe 10 000 hosći witać. Awtowe znamješka pokazachu, zo běchu sej přewažnje swójby z cyłeje Němskeje kaž tež z Čěskeje a Pólskeje do tohole njewšědneho areala z hakle njedawno přepodatym Mitozejom wulećeli. „Wjeselimy so přez wulkotny kónc tydźenja. Najebać njerjane wjedrowe prognozy, móžachmy w prazwěrjencu wjele ludźi witać“, nam Diana Liebsch z Budy­skeje wobdźělenskeje a zawodneje towaršnosće BBB zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND