Tež hdyž je wjedro haperlejske, přihotuja młodostni w Radworju ...

wutora, 25. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež hdyž je wjedro haperlejske, přihotuja młodostni w Radworju lětuše mejestajenje. Minjeny kónc tydźenja wobělichu drjewjane žerdźe, z kotrymiž chcedźa meju na nawsy stajić. Tele dźěło wobstarachu mjez druhim Dawid Wowčer, Daniel Nuk a předsyda młodźinskeho kluba Tobias Wencl (wotlěwa). Meju mjetać chcedźa w Radworju potom 7. meje. Foto: Jakub Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND