Zwěrjenc podpěruje přirodoškitnu staciju

póndźela, 24. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pjenjezy z tohole darowanskeho lika přewostaji Wojerowski zwěrjenc přichodnje Njeswačanskej přirodoškitnej staciji.  Foto: Alan Denison Pjenjezy z tohole darowanskeho lika přewostaji Wojerowski zwěrjenc přichodnje Njeswačanskej přirodoškitnej staciji. Foto: Alan Denison

Wojerecy/Njeswačidło (SN). Z nazběranymi pjenjezami z darowanskeho lika w swojim tropowym domje podpěruje Wojerowski coo nětko Njeswačansku přirodoškitnu staciju. „Za nas jako zwěrjenc je škit družin a přirody najwažniši. Tohodla so wjeselimy, hdyž móžemy Njeswačansku přirodoškitnu staciju při jeje wulkotnym dźěle podpěrać“, praji coologiski nawoda zwěrjenca Eugène Bruins k nowemu partnerstwu z Njeswačanskimi přirodoškitarjemi.

Eugène Bruins je fachowc za amfibije a reptilije. Z dźěłom přirodoškitneje stacije a jeje towarstwa je to wón njedawno bliže zeznajomił, jako pomhaše w Njeswačidle na kromje puća nazběrane krokawy­ přez puć k městnam jich njer­kanja nosyć. Dźěći, kotrež so we wobłuku swojeho prózdninskeho campa na akciji wobdźělichu, je Eugène Bruins minjene dny po Wojerowskim coowje wodźił a jim pokazał, kak so tam wo přirodoškit staraja. Dalše tajke kooperaciske předewzaća­ mjez zwěrjencom a staciju maja slědować.

Njeswačanske towarstwo stara so hłownje wo zachowanje a škit mnohich žadnych družin, kotrež su we Łužicy doma, kaž mórski worjoł, humpak (Rohrdommel) a dalše. Nimo toho hladaja wjacore biotopy, připrawjeja kukawy a poskićeja kubłanske zarjadowanja w regionje. Dalši wobłuk dźěła je Njeswačanska ptakoškitna stacija. Kóžde lěto přijimuja w njej něhdźe sto zranjenych abo słabych dźiwich ptakow a hoja je. K najhusćišim „hosćom“ słušeja pašturlica (Mäusebussard), čorna łastojčka, sokoł a kós.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND