Počesća bywšeho wyšeho měšćanostu

srjeda, 26. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Lětušu Plaketu Konrada Zusy spožči město Wojerecy swojemu bywšemu wyšemu měšćanosće Horstej-Dieterej Brähmigej. To je měšćanska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła. Z plaketu počesći město angažement Brähmiga za hajenje a šěrjenje namrěwstwa čestneho měšćana a wunamakarja kompjutera Konrada Zusy (1910–1995). Bywši wyši měšćanosta bě so bytostnje za zaměstnjenje noweho Zusoweho kompjuteroweho muzeja na Dietricha Bonhoefferowej we Wojerowskim nowym měsće zasadźał. Jako předsyda towarstwa Forum Konrada Zusy je Brähmig nastaće, wobsahowe wusměrjenje a financowanje muzeja hłownje sobu zmóžnił. Nimo toho je lěta 2007 Zusowy seminar za gymnaziastow do žiwjenja zwołał. Tehdy podachu so šulerjo w dźěłarničkach prěni raz na slědy wunamakarja kompjutera.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND