Dowolnosće, wujězdy a parkowanje

srjeda, 26. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Parkować podłu ležownosćow Při Satkuli w Chrósćicach móže k problemam wjesć. Tam je dosć wusko, nimo toho so kroma dróhi kóncuje. Foto: Jan Kral Parkować podłu ležownosćow Při Satkuli w Chrósćicach móže k problemam wjesć. Tam je dosć wusko, nimo toho so kroma dróhi kóncuje. Foto: Jan Kral

Chrósćicy (JK/SN). Na njedawnym posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jewješe so mjez druhim prašenje za tym, w kotrej měrje so twarske dowolnosće, kotrež gmejna wudawa, dodźerža. Nastork k tomu dachu wjacore priwatne twarske naprawy, kotrež so zdźěla wot toho rozeznawaja, štož bě gmejna dowoliła. W tym zwisku potwjerdźi předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška, zo maja so ći, kotřiž dowolnosć gmejny za twarsku naprawu dóstanu, na to dźeržeć, štož je dowolene. W padźe, zo so woprawdźity twar wot dowoleneho rozeznawa, hrozy přikaz, zo ma so spotorhać. Wokrjesny twarski zarjad ma kóždy čas prawo, twarske naprawy kontrolować, po tym zo stej pak gmejna pak zarjadniski zwjazk twarskej próstwje přizwoliłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND