Zhromadnosć spěchować poručenje

štwórtk, 27. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

To njeje jenož nadawk Serbow, kritizuja w Budyskej měšćanskej radźe

Budyšin (CK/SN). Škitać a spěchować serbskosć w Budyšinje njemóže jeničce nadawk dźěłoweho kruha za serbske naležnosće być. Tole rjekny wčera jeho rěčnica dr. Susanne Hozyna (CDU) na posedźenju měšćanskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND