Ideje a iniciatiwy dokumentować

štwórtk, 27. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na posedźenjach mnohich gmejnskich a měšćanskich radow tele dny rozsudźa, hač so komuny na wubědźowanju „Rěčam přichilena komuna“ wobdźěla. W Kulowje činjachu to wčera.

Kulow (AK/SN). Na třećim wubědźowanju „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ budźe tež město Kulow pó­dla. Tole je měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. „Wobhla­dujemy to jako samozrozumliwe, zo so na wubědźowanju wobdźělimy“, rjekny měšćanosta Markus Posch (CDU). Kulow bě tež na prěnimaj wubědźowanjomaj wobdźěleny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND