W Sernjanach móža twarić

pjatk, 05. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo kalkulaciju za alternatiwnu wariantu wobzamknyli

Róžant (JK/SN). K wólbam zwjazkoweho sejma 24. septembra w Smjerdźacej žadyn wólbny lokal njezměja. Dokelž bě minjene lěta stajnje wobćežne namakać zwólniwych pomocnikow, je so gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju dojednała, zo móhli Smjerdźečenjo w Róžeńće wolić, Łazkowčenjo pak w Ralbicach. Přiwšěm změje gmejna přeco hišće štyri wólbne lokale, telko kaž žana druha serbska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND