Modelowe miniatury čakaja na wopytowarjow

wutora, 09. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Noack z Wjelećina wustaja tuchwilu w Njeswačanskim domizniskim muzeju samozhotowjene modele jězdźidłow a dalše eksponaty.  Foto: Feliks Haza Michael Noack z Wjelećina wustaja tuchwilu w Njeswačanskim domizniskim muzeju samozhotowjene modele jězdźidłow a dalše eksponaty. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe sto požčonkow, mjez nimi 75 modelow, je hobbyjowy pasler a zběraćel Michael Noack z Wjelećina Njeswačanskemu domizniskemu muzejej za 35. wosebitu wustajeńcu přewostajił. Bywši dróhotwarc, twarski inženjer a nětčiši wobchadny policist na awtodróhach je hižo jako młodostny rady paslił a so wosebje modelam jězdźidłow a dalšich pohibowacych so eksponatow wěnował. Jeho prěni pa­slenski wudźěłk bě drjewjany traktor. Wuhladamy we wustajeńcy tójšto mi­niaturowych železnicow, samotwarjenych modelowych wosobowych a nakładnych awtow kaž tež dioramy twar­nišćow a twarjenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND