W Koslowje chcedźa wobchad ličić

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wokoło hrodowych studnjow přewjeduja poslednje dźěła, prjedy hač je zaso wodźe přizamknu.  Foto: Jan Kral Wokoło hrodowych studnjow přewjeduja poslednje dźěła, prjedy hač je zaso wodźe přizamknu. Foto: Jan Kral

Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo su wčera na swojim posedźenju zakłady hospodarskeho plana wobjednali. Při tym­ dyrbjachu so z jara wjele ličbami­ zaběrać.

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim wčera­wšim posedźenju dyrbjachu radźićeljo Njeswačanskeje gmejny wulku wutrajnosć měć. Sobudźěłaćerka financneho wotrjada gmejny Liliana Wetzko rozłoži jim zakłady, pozadki a zestawu hospodarskeho plana. Wšitke pozicije na njeskónčnej lisćinje ličbow maja so při planowanju gmejnskich financow a nadawkow wobkedźbować. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) přispomni, zo drje su minjene­ lěta mjenje časa trjebali plan nastajić, za to pak su dźensa wšelake pozicije wo tójšto komplikowaniše w zestawje. Přiwšěm budu w gmejnje sčasom wurunany plan nastajić móc. Wažne při tym budźe, w kotrej měrje dóstanu klučowe připokazanki wo­krjesa, wosebje tak mjenowane inwestiwne klučowe připokazanki. Z nimi maja zwoprawdźić wi­nowatostne nadawki, kaž na přikład nastupajo wohnjowu woboru.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND