W Koslowje chcedźa wobchad ličić

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wokoło hrodowych studnjow přewjeduja poslednje dźěła, prjedy hač je zaso wodźe přizamknu.  Foto: Jan Kral Wokoło hrodowych studnjow přewjeduja poslednje dźěła, prjedy hač je zaso wodźe přizamknu. Foto: Jan Kral

Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo su wčera na swojim posedźenju zakłady hospodarskeho plana wobjednali. Při tym­ dyrbjachu so z jara wjele ličbami­ zaběrać.

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim wčera­wšim posedźenju dyrbjachu radźićeljo Njeswačanskeje gmejny wulku wutrajnosć měć. Sobudźěłaćerka financneho wotrjada gmejny Liliana Wetzko rozłoži jim zakłady, pozadki a zestawu hospodarskeho plana. Wšitke pozicije na njeskónčnej lisćinje ličbow maja so při planowanju gmejnskich financow a nadawkow wobkedźbować. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) přispomni, zo drje su minjene­ lěta mjenje časa trjebali plan nastajić, za to pak su dźensa wšelake pozicije wo tójšto komplikowaniše w zestawje. Přiwšěm budu w gmejnje sčasom wurunany plan nastajić móc. Wažne při tym budźe, w kotrej měrje dóstanu klučowe připokazanki wo­krjesa, wosebje tak mjenowane inwestiwne klučowe připokazanki. Z nimi maja zwoprawdźić wi­nowatostne nadawki, kaž na přikład nastupajo wohnjowu woboru.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND