Pokal žněje dale a wjetši wothłós

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jeničke žonjace mustwo na wohnjowobornym wubědźowanju w Blunju bě te z Trjebina pola Baršća.  Foto: Jost Schmidtchen Jeničke žonjace mustwo na wohnjowobornym wubědźowanju w Blunju bě te z Trjebina pola Baršća. Foto: Jost Schmidtchen

Blunjanska dobrowólna wohnjowa wobora­ je k zahajenju sezony minjeny kónc tydźenja hnydom dwě wubědźowani organizowała. Tež mnozy wopytowarjo běchu přišli.

Bluń (JoS/SN). Na čłonow Blunjanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory čakaja lětsa wulke wužadanja. Minjenu so­botu su prěnje tajke zmištrowali, přetož jako lońši dobyćer wuhotowachu woni lětuše wubědźowanje wo jězorinowy pućowanski­ pokal. Nimo toho maja Blunjenjo Sakski wohnjowoborny cup zakitować. Hač so to poradźi, pokaza so hakle po štwórtym hódnoćenskim wubědźowanju w septembru. Jězorinowy pokal pak dyrbjachu sobotu kameradam z Cerkwicy wotedać. Cerkwica je měšćanski dźěl Lubnjowa w Błótach a tak steji jě­zorinowy pokal prěni raz na lěto­ w Braniborskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND