Pokal žněje dale a wjetši wothłós

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jeničke žonjace mustwo na wohnjowobornym wubědźowanju w Blunju bě te z Trjebina pola Baršća.  Foto: Jost Schmidtchen Jeničke žonjace mustwo na wohnjowobornym wubědźowanju w Blunju bě te z Trjebina pola Baršća. Foto: Jost Schmidtchen

Blunjanska dobrowólna wohnjowa wobora­ je k zahajenju sezony minjeny kónc tydźenja hnydom dwě wubědźowani organizowała. Tež mnozy wopytowarjo běchu přišli.

Bluń (JoS/SN). Na čłonow Blunjanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory čakaja lětsa wulke wužadanja. Minjenu so­botu su prěnje tajke zmištrowali, přetož jako lońši dobyćer wuhotowachu woni lětuše wubědźowanje wo jězorinowy pućowanski­ pokal. Nimo toho maja Blunjenjo Sakski wohnjowoborny cup zakitować. Hač so to poradźi, pokaza so hakle po štwórtym hódnoćenskim wubědźowanju w septembru. Jězorinowy pokal pak dyrbjachu sobotu kameradam z Cerkwicy wotedać. Cerkwica je měšćanski dźěl Lubnjowa w Błótach a tak steji jě­zorinowy pokal prěni raz na lěto­ w Braniborskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND