Hwězdy, cyrkej, dwurěčnosć

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po wjacorych pospytach chce gmejna Pančicy-Kukow skónčnje wopon

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Štož dołho traje, so radźi. To znajmjeńša płaći za wopon, kotryž chce sej gmejna Pančicy-Kukow spožčić. Mjez komunami zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, po wšěm zdaću pak po cyłym dwurěčnym teritoriju Hornjeje Łužicy je wona­ poslednja, kotraž je hišće bjez wopona. Při tym su so w zašłosći wjacore razy wo njón prócowali, njeje pak so to dotal poradźiło. Tole ma so nětko změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND