Wo gmejnskim zwjazku rěčeli

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z kim chce Radworska gmejna na komunalnej runinje přichodnje wušo hromadźe dźěłać a tak mjenowany zakładny­ centralny gmejnski zwjazk wutworić. Tole bě jedna z temow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady.

Radwor (SN/MkWj). Na spočatku posedźenja měješe wjesnjanosta Wincenc Baberška­ (CDU) skerje administratiwny nadawk. Wón powoła dotalneho nawodu gmejnskeje wohnjoweje wobory Rüdi­gera Schmidta hač do 31. julija za komisariskeho nawodu. Naměstnik wostanje Thomas Scheffel z Minakała. Pozadk njewšědneho rjadowanja su diferency mjez nawodnistwom wobory a gmejnskim zarjadnistwom­. Z teje přičiny njebě nawoda wobornikow na minjenej hłownej zhromadźiznje hižo kandidował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND