Nowa „generacija přěhračkow“

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskim wokrjesu ma w skupinje 25- do 40lětnych dźeń a mjenje ludźi swójske bydlenje abo dom.  Foto: William Diller W Budyskim wokrjesu ma w skupinje 25- do 40lětnych dźeń a mjenje ludźi swójske bydlenje abo dom. Foto: William Diller

Budyšin (SN/MWj). Za 68 100 bydlenjow a domow w Budyskim wokrjesu nje­trjeba so žana podruž płaćić, dokelž je wobsedźerjo sami wužiwaja. Kwota swójskich bydlenjow wučinja 47 procentow, w Budyšinje samym 20 procentow. Tole wuchadźa z aktualneho regionalneho přepytowanja Hannoverskeho instituta Pestel. Byrnjež kwota swójskich bydlenjow w cyłoněmskim přerězku nimale 45 procentow była, leži Němska w europskim přirunowanju na třećim městnje wot­zady.

W přepytowanju instituta Pestel rěči so wo nowej „generaciji přěhračkow“. „Wosebje ći w starobje 25 do 40 lět móža sej dźeń a mjenje swójski dom abo swójske bydlenje twarić abo kupić a su tuž nuzowani podruž płaćić. Ale runje tale starobna skupina ludźi, kotřiž steja na spočatku powołanskeho žiwjenja abo sej swójbu załožeja, je poprawom ta, kotraž sej bydlenje kupi abo dom twari“, wuswětla nawoda instituta Matthias Gün­ther. Mjenowanej starobnej skupinje přisłuša w Budyskim wokrjesu 55 500 ludźi. 7 600 z nich bydli w sprjewinym měsće. Jich šansa na swójske bydlenje je sylnje woteběrała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND