Šula a wopłóčki lětuše ćežišća

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Łaz hospodarski plan schwaliła

Łaz (AK/SN). Něhdźe 5,6 milionow eurow chce Łazowska gmejna lětsa inwestować. „Ličimy ze štyrjomi milionami eurow spěchowanja, naš podźěl wučinja 1,6 milionow eurow“, rozłoži komornica Mandy Liepert na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Z jednym napřećiwnym hłosom a štyrjomi wzdatymi radźićeljo hospodarski plan 2017 schwalichu. Ćežišći stej ponowjenje Wulkoždźarowskeje zakładneje šule a twar wopłóčkoweje syće we Wulkich Ždźarach a Koblicach.

W zakładnej šuli chce gmejna awlu wutwarić a před woknami škit před słóncom připrawić. Za to ma dohromady 444 000 eurow k dispoziciji. Za energetiske saněrowanje fasady Wulkoždźarowskeje sportownje chcedźa 262 000 eurow wudać. Wopłóčkowa syć we Wulkich Ždźarach ma 1,18 milionow eurow płaćić, ta w Koblicach 268 000 eurow. We wjesnymaj towarstwowymaj domomaj w Šćeńcy a Bjedrichecach matej nowej zachodaj bjez zadźěwkow nastać, štož płaći cyłkownje 3 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND