Na torhošću elektroawto nabiwać

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe elektroawto je Biskopičanski wyši měšćanosta dr. Holm Große nowej na biwanskej staciji přizamknył.  Foto: Sascha Hache Nowe elektroawto je Biskopičanski wyši měšćanosta dr. Holm Große nowej na biwanskej staciji přizamknył. Foto: Sascha Hache

Biskopicy (SN). Elektroawta drje na hornjołužiskich pućach lědma wuhladaš, štóž pak tajke wobsedźi, móže je nětko mjez druhim w Biskopicach „natankować“. Na staroměšćanskim torhošću steji direktnje při busće Friedricha Augusta sprawneho nabiwanska připrawa. Wona je dźěl syće „StromTicket“, kotraž ma tajke stacije tež w Lipsku a Drježdźanach.

Baterije elektroawta z milinu nabiwać móžeš tam bjez pjenjez, darmotne to přiwšěm njeje. Wužiwana milina so internetnje wotliča. Za to so zajimc pod www.stromticket.de jónu přizjewi a trjeba po puću potom jenož hišće swój smartphone a přizjewjenske daty, rozłoži wčera Gunnar Schneider z předewzaća ENSO. Wosebitosć nabiwanskich staci­jow ENSO je, zo wužiwaja za nje jeničce milinu z wobnowjomnych energijowych žórłow, mjez druhim z wodomi­linarnjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND