Teksty chcedźa hišće zwučować

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dohromady 38 porow dźěći a młodostnych – wšitke holcy w narodnej drasće – je so sobotu na Wotrowskim mejemjetanju wobdźěliło.  Foto: Alfons Handrik Dohromady 38 porow dźěći a młodostnych – wšitke holcy w narodnej drasće – je so sobotu na Wotrowskim mejemjetanju wobdźěliło. Foto: Alfons Handrik

Na wjacorych městnach Hornjeje Łužicy su kónc tydźenja mejemjetanje swjećili. We Wotrowje činja to hižo wjacore lěta na swojim nowym sportnišću za wosadnej cyrkwju.

Wotrow (aha/SN). Mejemjetanje při přijomnym wjedrje sobotu nawječor bě wulkej ličbje wjesnjanow kaž tež wjacorym ze susodnych wsow přewšo rjane dožiwjenje. Na swjedźenskej łuce skićeše so jim spodobny wobraz, jako zarejwa dohromady 38 porow dźěći a młodostnych znate serbske rejki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND