Zajimawostki kołowokoło muzeja

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił.  Foto: Lucija Rubinowa Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Składnostnje Mjezynarodneho dnja muzejow wotmě so wčera w Njeswačidle 13. muzejowy swjedźeń. Wo lěta 2004 załoženy domizniski muzej stara so skupina zajimcow tamnišeho Towarstwa přećelow domizny a kultury. Jich nawoda Arnd Lehmann móžeše wčera hižo 36. wosebitu wustajeńcu wotewrěć. Wona wopřijima něhdyšu medicinsku techniku. Widźeć su na přikład nastroj k měrjenju krejneho ćišća, wšelaki operaciski grat, utensilije za hladanje chorych a nastroj za terapiju z kislikom z lěta 1930. Wustajer Wolfgang Krusch z Drježdźan bě loni hród a park w Nje­swačidle wopytał a zwiski k tamnišemu domizniskemu muzejej nawjazał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND