Zajimawostki kołowokoło muzeja

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił.  Foto: Lucija Rubinowa Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Składnostnje Mjezynarodneho dnja muzejow wotmě so wčera w Njeswačidle 13. muzejowy swjedźeń. Wo lěta 2004 załoženy domizniski muzej stara so skupina zajimcow tamnišeho Towarstwa přećelow domizny a kultury. Jich nawoda Arnd Lehmann móžeše wčera hižo 36. wosebitu wustajeńcu wotewrěć. Wona wopřijima něhdyšu medicinsku techniku. Widźeć su na přikład nastroj k měrjenju krejneho ćišća, wšelaki operaciski grat, utensilije za hladanje chorych a nastroj za terapiju z kislikom z lěta 1930. Wustajer Wolfgang Krusch z Drježdźan bě loni hród a park w Nje­swačidle wopytał a zwiski k tamnišemu domizniskemu muzejej nawjazał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND