Wustajeńca skići nowe dohlady do knihi knihow

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Maik Förster (nalěwo) je w Oberlichtenauwje nowu trajnu wustajeńcu wo knize knihow bibliji organizował.  Foto: Andreas Kirschke Maik Förster (nalěwo) je w Oberlichtenauwje nowu trajnu wustajeńcu wo knize knihow bibliji organizował. Foto: Andreas Kirschke

Oberlichtenau (AK/SN). Nowa trajna wustajeńca bibliskeje zahrody w Oberlich­tenauwje pola Połčnicy wěnuje so po­chadej, stawiznam, rozšěrjenju a skutkowanju biblije. „Wot Kanaana do Sakskeje – Expo testamente“ rěka jeje tema. Zběrka­ pochadźa wot Bonnskeho teologi a ­publicista Francoisa Traudischa. Wona wopřijima nimo chronologiskich informaciskich taflow tójšto napodobnjenjow antikskich namakankow, originalne rukopisy a wšelke modele. „Tale zběrka je jón­krótna. Wona bě zakład za mnohe wustajeńcy biblijow po wšej Němskej. Nětko wostanje original pola nas“, podšmórny iniciator bibliskeje zahrody Maik Förster sobotu na wotewrjenju. „Pře­hladka naše wobsahi wudospołnja a wobohaća.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND