Dobru zhromadnosć hajili

póndźela, 29. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Digitalny spěwnik měješe wjetšina młodostnych na swojim smartphonje a móžeše tuž sobotu w Jaseńcy mócnje sobu spěwać.  Foto: Bianka Wjeńcyna Digitalny spěwnik měješe wjetšina młodostnych na swojim smartphonje a móžeše tuž sobotu w Jaseńcy mócnje sobu spěwać. Foto: Bianka Wjeńcyna

Skupina Serbska murja zabawny spěwny wječor organizowała

Jaseńca (BW/SN). Młódne hłosy serbskich holcow a hólcow běchu sobotu wječor z Jasčanskeho kulturneho domu „Bjesada“ słyšeć. Tam bě skupina Serbska murja na zabawny spěwny wječor přeprosyła. Něhdźe połsta młodostnych z Pančic-Kukowa, Chrósćic, Noweje Wjeski a mnohich druhich kónčin bě přišło, tak zo je so tele wočakowanje spjelniło, rjekny­ jedyn z hłownych organizatorow Pětr Dźisławk z Chasowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND