Prózdninske lěhwo nětko hotel

wutora, 30. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tule w čěskich Kytlicach bě wjele serbskich a němskich dźěći w prózdninskim lěhwje. Wosebje chatki (horjeka nalěwo) běchu jara  woblubowane. Nětko su cyły objekt na hotel přetwarili.  Foto: Jurij Šołta Tule w čěskich Kytlicach bě wjele serbskich a němskich dźěći w prózdninskim lěhwje. Wosebje chatki (horjeka nalěwo) běchu jara woblubowane. Nětko su cyły objekt na hotel přetwarili. Foto: Jurij Šołta

Hdźež běchu něhdy dźěći w dowolu, witaja nětko turistow

Kytlice (JuŠ/SN). W lětach wot 1966 do 2004 přebywachu mnohe serbske a němske dźěći Kamjenskeho wokrjesa w lětnich prózdninach w krasnej čěskej krajinje w Kytlicach, hdźež dožiwichu wulkotnej prózdninskej tydźenjej. Nimo wulkeho twarjenja z jědźernju a spanskimi rumnosćemi wabjachu šulerjow 6. do 8. lětnika wosebje małe chaty, stejace před lěsom na wysokim brjoze a skićace dźěćom překrasny wuhlad na wjes a wokolinu. Zajimawe zarjadowanja z čěskimi přećelemi skrućachu přećelske styki mjez nimi. Někotryžkuli dźensa hižo dorosćeny spomina rady na tónle čas a je sej snadź zas tam dojěł. Što pak je z toho dźensa zwostało?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND