Prózdninske lěhwo nětko hotel

wutora, 30. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tule w čěskich Kytlicach bě wjele serbskich a němskich dźěći w prózdninskim lěhwje. Wosebje chatki (horjeka nalěwo) běchu jara  woblubowane. Nětko su cyły objekt na hotel přetwarili.  Foto: Jurij Šołta Tule w čěskich Kytlicach bě wjele serbskich a němskich dźěći w prózdninskim lěhwje. Wosebje chatki (horjeka nalěwo) běchu jara woblubowane. Nětko su cyły objekt na hotel přetwarili. Foto: Jurij Šołta

Hdźež běchu něhdy dźěći w dowolu, witaja nětko turistow

Kytlice (JuŠ/SN). W lětach wot 1966 do 2004 přebywachu mnohe serbske a němske dźěći Kamjenskeho wokrjesa w lětnich prózdninach w krasnej čěskej krajinje w Kytlicach, hdźež dožiwichu wulkotnej prózdninskej tydźenjej. Nimo wulkeho twarjenja z jědźernju a spanskimi rumnosćemi wabjachu šulerjow 6. do 8. lětnika wosebje małe chaty, stejace před lěsom na wysokim brjoze a skićace dźěćom překrasny wuhlad na wjes a wokolinu. Zajimawe zarjadowanja z čěskimi přećelemi skrućachu přećelske styki mjez nimi. Někotryžkuli dźensa hižo dorosćeny spomina rady na tónle čas a je sej snadź zas tam dojěł. Što pak je z toho dźensa zwostało?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND