Wjele dynamiki na wikach

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Hornjej Łužicy je tuchwilu wjace hač 4 000 swobodnych dźěłowych městnow. A bórze budźe jich hišće wjace, kaž bě dźensa w Budyskej agenturje za dźěło zhonić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND