Podźěl na dochodach zawěsćić

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna chce hród a park tež na swoje dobro wužiwać

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo nastorčili zaměrnje a chutnje wo tym rozmyslować, w kotrej měrje móhła tež gmejna přichodnje z hrodu a hrodoweho parka wjetši wužitk měć. Pozadk bě próstwa wodźerki po hrodowym arealu, směć swójske suweněry a wobrazki wo hrodźe a parku turistam a wopytowarjam předawać. W Njeswačanskim gmejnskim popłatkowym porjedźe wotpowědne rjadowanje hišće nimaja. Radźićeljo so tuž wčera na to dojednachu rozjimać, w kotrej formje móhła­ gmejna hród kaž tež park a najwšelakoriše zarjadowanja na swoje dobro wužiwać. Za to budźe trjeba popłatkowy porjad gmejny změnić a w nim rjadować, kotry podźěl ma komuna měć na dochodach z hrodu a parka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND