Podźěl na dochodach zawěsćić

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna chce hród a park tež na swoje dobro wužiwać

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo nastorčili zaměrnje a chutnje wo tym rozmyslować, w kotrej měrje móhła tež gmejna přichodnje z hrodu a hrodoweho parka wjetši wužitk měć. Pozadk bě próstwa wodźerki po hrodowym arealu, směć swójske suweněry a wobrazki wo hrodźe a parku turistam a wopytowarjam předawać. W Njeswačanskim gmejnskim popłatkowym porjedźe wotpowědne rjadowanje hišće nimaja. Radźićeljo so tuž wčera na to dojednachu rozjimać, w kotrej formje móhła­ gmejna hród kaž tež park a najwšelakoriše zarjadowanja na swoje dobro wužiwać. Za to budźe trjeba popłatkowy porjad gmejny změnić a w nim rjadować, kotry podźěl ma komuna měć na dochodach z hrodu a parka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND