W prózdninach dalše twarnišća

štwórtk, 01. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jedne z tuchwilnych wjetšich twarnišćow w Budyšinje je na Tuchorskej, kotruž mjez Lubijskej a Weigangowej wutwarjeja. Foto: SN/Maćij Bulank Jedne z tuchwilnych wjetšich twarnišćow w Budyšinje je na Tuchorskej, kotruž mjez Lubijskej a Weigangowej wutwarjeja. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN). Wodźerjo nakładnych a wosobowych awtow trjebaja w Budyšinje tuchwilu sylne čuwy. Wjacorych wjetšich twarnišćow dla dyrbja woni wokołopuće a dołhe rynki čakacych jězdźidłow na so brać. Ćežišća su dospołnje zawrjena Zeppelinowa, hdźež twarja nowy železniski móst, Tuchorska mjez Lubijskej a Weigangowej kaž tež Schillerowe zelenišća mjez Dwórnišćowej a NSLDź. Tež wokoło nowotwara kružneho wobchada na Schliebenowej je chětro wuske. Tam rjaduja wobchad tuchwilu z amplu. W prěnim tydźenju lětnich prózdnin pak budźe twarnišćo dospołnje zawrjene, dokelž­ chcedźa potom puć asfaltować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND