Emocionalna diskusija wo wjelku

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo kaž tež Budyski krajnoradny zarjad­ stej wčera w Rakecach přewje­dłoj informaciske zarjadowanje wo wjelkach­ a jich wuskutkach a stej tak tójšto zajimcow přiwabiłoj.

Rakecy (aha/SN). „Wjelk w Sakskej a w Budyskim wokrjesu“ rěkaše tema, kotraž wčera w Rakecach wjace hač 60 wopytowarjow přiwabi. W dlěje hač tři hodźiny trajacej diskusiji měješe přirjadnica ­Budyskeho krajneho rady Birgit Weber jako moderatorka nuzu, na zdźěla njewěcowne a zwjetša emocionalne měnjenja reagować. Hižo w swojich zawodnych słowach, „zo dźe wo to, informaciski ­deficit w ludnosći nastupajo rosćacy wobstatk škitaneje rubježneje zwěriny a z nim přiběrace konflikty mjez plahowarjemi kozow a wowcow wottwarić“, měješe so wona z nutřwołanjom wot­namakać. Bernd Dankert z ratarskeho a wobswětoweho ministerstwa rozłoži ­žadanja managementoweho plana za škit wjelkow a za pomjeńšenje škodow přez njeho.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND