Emocionalna diskusija wo wjelku

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo kaž tež Budyski krajnoradny zarjad­ stej wčera w Rakecach přewje­dłoj informaciske zarjadowanje wo wjelkach­ a jich wuskutkach a stej tak tójšto zajimcow přiwabiłoj.

Rakecy (aha/SN). „Wjelk w Sakskej a w Budyskim wokrjesu“ rěkaše tema, kotraž wčera w Rakecach wjace hač 60 wopytowarjow přiwabi. W dlěje hač tři hodźiny trajacej diskusiji měješe přirjadnica ­Budyskeho krajneho rady Birgit Weber jako moderatorka nuzu, na zdźěla njewěcowne a zwjetša emocionalne měnjenja reagować. Hižo w swojich zawodnych słowach, „zo dźe wo to, informaciski ­deficit w ludnosći nastupajo rosćacy wobstatk škitaneje rubježneje zwěriny a z nim přiběrace konflikty mjez plahowarjemi kozow a wowcow wottwarić“, měješe so wona z nutřwołanjom wot­namakać. Bernd Dankert z ratarskeho a wobswětoweho ministerstwa rozłoži ­žadanja managementoweho plana za škit wjelkow a za pomjeńšenje škodow přez njeho.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND