Emocionalna diskusija wo wjelku

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo kaž tež Budyski krajnoradny zarjad­ stej wčera w Rakecach přewje­dłoj informaciske zarjadowanje wo wjelkach­ a jich wuskutkach a stej tak tójšto zajimcow přiwabiłoj.

Rakecy (aha/SN). „Wjelk w Sakskej a w Budyskim wokrjesu“ rěkaše tema, kotraž wčera w Rakecach wjace hač 60 wopytowarjow přiwabi. W dlěje hač tři hodźiny trajacej diskusiji měješe přirjadnica ­Budyskeho krajneho rady Birgit Weber jako moderatorka nuzu, na zdźěla njewěcowne a zwjetša emocionalne měnjenja reagować. Hižo w swojich zawodnych słowach, „zo dźe wo to, informaciski ­deficit w ludnosći nastupajo rosćacy wobstatk škitaneje rubježneje zwěriny a z nim přiběrace konflikty mjez plahowarjemi kozow a wowcow wottwarić“, měješe so wona z nutřwołanjom wot­namakać. Bernd Dankert z ratarskeho a wobswětoweho ministerstwa rozłoži ­žadanja managementoweho plana za škit wjelkow a za pomjeńšenje škodow přez njeho.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND