Lěpšu komunikaciju wuwić

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Masterske dźěło gmejnskej radźe wuchadźišćo, lěpje dźěłać

Njebjelčicy (JK/SN). K wažnym dopóznaćam z wědomostneho dźěła absolwentki Rostockskeje uniwersity Heike Ungar za swoje­ komunalne dźěło dóńdźechu Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju w gratowni Pěskečanskeje wohnjoweje wobory. Młoda žona bě so na přikładźe gmejny Njebjelčicy z temu rozestajała, kak móža lokalne struktury wuknjenske procesy na dobro dołhodobneho wuwića wob­wliwować. Při tym wona dopózna, zo su komunikacija, wosebje pak forma a intensita bjezposrědnjeje informacije wažne zakłady, wobydlerjow gmejny zahorić­ za jeje zaměry a za to, myslić a skutkować na dobro swojeje wsy.

Z toho wuchadźejo gmejnscy radźi­ćeljo a wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) nastorčichu rozmyslować, w kotrej formje hodźa so wobydlerjo gmejny hišće­ lěpje a dokładnišo wo zaměrach a předewzaćach gmejny informować. Wo tym chcedźa na přichodnych posedźenjach dale wuradźować. Tohodla maja­ so posedźenja gmejnskeje rady dale we wšěch wsach gmejny wotměwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND