Lěpšu komunikaciju wuwić

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Masterske dźěło gmejnskej radźe wuchadźišćo, lěpje dźěłać

Njebjelčicy (JK/SN). K wažnym dopóznaćam z wědomostneho dźěła absolwentki Rostockskeje uniwersity Heike Ungar za swoje­ komunalne dźěło dóńdźechu Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju w gratowni Pěskečanskeje wohnjoweje wobory. Młoda žona bě so na přikładźe gmejny Njebjelčicy z temu rozestajała, kak móža lokalne struktury wuknjenske procesy na dobro dołhodobneho wuwića wob­wliwować. Při tym wona dopózna, zo su komunikacija, wosebje pak forma a intensita bjezposrědnjeje informacije wažne zakłady, wobydlerjow gmejny zahorić­ za jeje zaměry a za to, myslić a skutkować na dobro swojeje wsy.

Z toho wuchadźejo gmejnscy radźi­ćeljo a wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) nastorčichu rozmyslować, w kotrej formje hodźa so wobydlerjo gmejny hišće­ lěpje a dokładnišo wo zaměrach a předewzaćach gmejny informować. Wo tym chcedźa na přichodnych posedźenjach dale wuradźować. Tohodla maja­ so posedźenja gmejnskeje rady dale we wšěch wsach gmejny wotměwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND