Biskop so Serbam dźakował

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjatkownym putnikowanju wčera do Róžanta njesechu družki w jednotliwych procesionach postawy maćerje Božeje, kotrež za čas kemšow před wołtarnišćom stejachu. Foto: Feliks Haza Na swjatkownym putnikowanju wčera do Róžanta njesechu družki w jednotliwych procesionach postawy maćerje Božeje, kotrež za čas kemšow před wołtarnišćom stejachu. Foto: Feliks Haza

Stotki wěriwych na swjatkownym putnikowanju do Róžanta

Róžant (SN/MWj). Při přijomnym wjed­rje su so wčera stotki serbskich wěriwych na kóždolětne putnikowanje do Róžanta podali. W dźesać procesionach nóžkowachu pak wot domjaceje wosadneje cyr­wje abo z Róžantej bliskich wsow k hnadownemu městnu. Prěni raz zasadźichu nowu zwukowu připrawu, kotruž bě klóšter Marijina hwězda na putniskej łuce připrawić dała. Božu mšu wuhotowała je Budyska wosada. Hłowny celebrant bě tachantski farar Wito Sćapan, kiž kemše hromadźe z dalšimi duchownymi swjećeše. Wo hudźbne wobrubjenje postarachu so chór 1. serbskeje kulturneje brigady pod nawodom Friedemanna Böhmy a Ralbičanscy pozawnisća pod nawodom Achima Dučmana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND